รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานซ่อมแซมเสาตอม่อ

ผู้ว่าจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้ง ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน เสริมความแข็งแรงโครงสร้างเสาตอม่อ อาคารสำนักงานพัฒนาชุมชน