รับรีโนเวท

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รีโนเวทปรับปรุงอาคารประทวน2 สนามกีฬาภูติอนันต์ กรุงเทพฯ

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา กรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน