ปรับปรุงโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รีโนเวทปรับปรุงโรงงาน ภายในนิคมอมตะนคร ชลบุรี

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
รายละเอียดงาน