รีโนเวทโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรีโนเวทโรงงาน Siam GS Battery จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
ที่ตั้ง ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน รีโนเวทปรับปรุงห้องสหภาพแรงงาน,ปรับปรุงทางเดินในโรงงาน, ก่อสร้างโครงสร้างหลังคาเหล็ก, ปรับปรุงทางเข้าและส่วนสันทนาการ(ร้านกาแฟ)