รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรื้อถอนหอน้ำประปา

ผู้ว่าจ้าง เทศบาลนครสมุทรปราการ
ที่ตั้ง ป้อมปีกกา ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หอถังน้ำประปาเก่าที่ชำรุด