รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานซ่อมปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมส

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้ง วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ซ่อมแซมระบบจ่ายไฟ