บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ฐานกังหันลม

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานเสริมความแข็งแรงฐานกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดงาน เสริมความแข็งแรงฐานกังหันลมผลิตไฟฟ้า