รับทำถนน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรีโนเวทปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยอมรเดช จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน รื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม และปรับปรุงทำถนนใหม่