รับปรับปรุงอาคาร

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ปรับปรุงอาคารและสระว่ายน้ำภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ผู้ว่าจ้าง กรมเจ้าท่า
ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซอยวัดบางนางเกรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน งานปรับปรุงอาคาร,ปรับปรุงสระว่า่ยน้ำ, ปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า, หลังคา และทางเดินเท้า,ห้องน้ำ รวม 6 จุด ในศูนย์ฝึก