รับสร้างโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับสร้างโรงงาน New Sound จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง Ventury(Thailand) Co.,Ltd
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบางปู(ฝั่งเหนือ) จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน Phase 1 งานวางผังอาคารและตอกเสาเข็ม 906 ต้น
Phase 2 งาน Retaining wall รอบพื้นที่, งานโครงสร้างระดับดินทั้งหมด
Phase 3 ก่อสร้างอาคารโรงงาน 12,000 ตารางเมตร และ อาคารประกอบ จำนวน 2 หลัง อาคารย่อย,งานระบบระบายน้ำ,งานถนนและสาธารณูปโภค
ผู้รับจ้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ภควัต พัฒนา จำกัด