รับทำกำแพงกันดิน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างทำกำแพงกันดิน ป้องกันตลิ่ง หลังวัดมหาวงษ์

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้ง วัดมหาวงษ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ก่อสร้าง เขื่อนหินป้องกันตลิ่ง