รับสร้างถังเก็บน้ำ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำหอสูง

ผู้ว่าจ้าง สถาบันราชประชาสมาสัย
ที่ตั้ง ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ก่อสร้างระบบส่งน้ำดี และถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก