รับสร้างบ้าน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย1ชั้นและอู่รถ

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รายละเอียดงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก1ชั้น และอู่รถโครงสร้างเหล็ก