รับเหมาก่อสร้างบ้าน สมุทรปราการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมรั้วและถนน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง
ที่ตั้ง ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ทั้งหมด 250 ตร.ม. พร้อมรั้วและถนน