รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างพระเมรุมาศ (จำลอง) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้ง ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต รวมถึงงานติดตั้งสถาปัตยกรรมบางส่วน