รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ผู้ว่าจ้าง คุณ สมชาย
ที่ตั้ง
รายละเอียดงาน พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 1,850 ตารางเมตร