รับสร้างโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 2 ชั้น พร้อมอาคารสำนักงาน จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท บ็อกซ์ แอนด์ โค จำกัด
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ก่อสร้างงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์, งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าภายในอาคาร, งานถนนและท่อสาธารณูปโภคภายในโรงงาน