รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน New Sound จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง Ventury(Thailand) Co.,Ltd
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบางปู(ฝั่งเหนือ) จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน Phase 1 งานวางผังอาคารและตอกเสาเข็ม 906 ต้น
Phase 2 งาน Retaining wall รอบพื้นที่, งานโครงสร้างระดับดินทั้งหมด