รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรีโนเวทปรับปรุงภูมิทัศน์

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน ก่อสร้างทางเดินเท้าและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ 3,300 ตารางเมตร